Νίκος Μανίας | Εκδόσεις ΚαστανιώτηΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝ

ΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

Συγγραφείς

Βιογραφικά και βιβλιογραφικά στοιχεία που συνθέτουν το πορτραίτο των σημαντικότερων εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας.

Οι Έλληνες αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όχι μόνο καταξιωμένους και βραβευμένους συγγραφείς, αλλά και νέους δημιουργούς που έχουν κάτι σημαντικό να πουν — και το λένε με τον καλύτερο τρόπο.

Νίκος Μανίας

Ο Νίκος Μανίας είναι μαθηματικός με εξειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα, στη στατιστική και στην πληροφορική. Από το 2009 εφαρμόζει εξειδικευμένα μοντέλα στον τομέα των φαρμάκων και συγκεκριμμένα στην τιμολόγηση, την αποζημίωση και την ανάλυση ρίσκου της αγοράς.

Συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, ασφαλιστικούς οργανισμούς και θεσμικούς παράγοντες με κύριο αντικείμενο την ορθολογική χρήση των πόρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν: