«Ο Κώδικας του Χαμουραμπί» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Ο Κώδικας του Χαμουραμπί

Και άλλοι Κώδικες της Μεσοποταμίας

Μετάφραση:
Κατερίνα Καλατζή

Εξώφυλλο: Τατιάνα Βολανάκη

Ο Κώδικας του Χαμουραμπί
  • ISBN: 960-03-1069-6
  • σελ. 128
  • 3 Δεκεμβρίου 1982
  • € 6,36

Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό έχουμε συγκεντρώσει τους Κώδικες νόμων της αρχαίας Μεσοποταμίας όπως σώθηκαν. Μόνο ο Κώδικας του Χαμουραμπί σώθηκε σε ολοκληρωμένη, θα λέγαμε μορφή. Από τους άλλους Κώδικες σώζονται μόνο αποσπάσματα. Όλοι μαζί οι Κώδικες δίνουν μια αίσθηση της κοινωνίας και των δομών της στη μακρινή εκείνη εποχή, για την οποία τίποτα δεν γνωρίζαμε πριν. Δίνουμε ακόμα σε μετάφραση και ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, γιατί μας φωτίζουν για την αίσθηση του νόμου και της δικαιοσύνης που είχαν οι άνθρωποι αυτής της εποχής.

Η μετάφραση των κειμένων αυτών έγινε από την αγγλική απόδοσή τους όπως δημοσιεύτηκαν από τον Πρίτσαρντ.

Βιογραφικά στοιχεία

Περικλής Ροδάκης