«Κυβισμός» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Κυβισμός

Μετάφραση:
Ιωάννα Βετσοπούλου

Κυβισμός
  • ISBN: 960-03-3528-1
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16958
  • σελ. 448
  • 19 Σεπτεμβρίου 2003
  • € 29,68

Βιογραφικά στοιχεία

Νηλ Κοξ