«Χαρακτική - Γραφικές τέχνες» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Χαρακτική - Γραφικές τέχνες

Ιστορία – Τεχνικές – Μέθοδοι

Χαρακτική - Γραφικές τέχνες
  • Εκδόσεις Καστανιώτη - Διάττων
  • ISBN: 960-7031-70-9
  • Συλλεκτική έκδοση
  • σελ. 226
  • 28 Ιανουαρίου 2004
  • Εξαντλήθηκε

Περίληψη

Μια συστηματική –μοναδική στην ελληνική βιβλιογραφία– παρουσίαση της ιστορίας, των τεχνικών και των μεθόδων της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών, με αρχιτεκτονημένη δομή και εποπτική εικονογράφηση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ιστορική και στην τεχνολογική διάσταση της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα. Προτείνονται ελληνικοί όροι για την προβληματική στην διευκρίνησή της ξενόγλωσση ορολογία της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών εξετάζονται στην ιστορική πορεία τους και περιγράφονται στο τεχνολογικό μέρος τους, ενώ σε διακριτές ενότητες ιχνηλατείται η ανέλιξή τους στην Ελλάδα. Σε παράρτημα καταχωρίζονται πρακτικές οδηγίες για την αναγνώριση τεχνικών και μεθόδων της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών, καθώς και ένα χρονολογικό διάγραμμα εφαρμογής τους στην εικονογράφηση εντύπων. Το πεντάγλωσσο γλωσσάριο και η εκτεταμένη βιβλιογραφία ολοκληρώνουν το περιεχόμενο του βιβλίου, που αποτελεί έκδοση χρήσιμη και απαραίτητη στον συλλέκτη, στον σπουδαστή αλλά και στον απλό φιλότεχνο.

Βιογραφικά στοιχεία

Δημήτρης Παυλόπουλος