«Τι γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Τι γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο

Ένα αλφαβητάρι για τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα

Μετάφραση:
Γιάννης Βαράκης, Αζαρίας Καραμανλίδης, Γιώργος Κωστόπουλος, Άντα Μητσάκου

Τι γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο
  • ISBN: 978-960-03-1464-9
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16877
  • σελ. 72
  • 15 Ιανουαρίου 1996
  • € 12,72

Βιογραφικά στοιχεία

Society for Neuroscience