«Αντικειμενότροπες σχέσεις και ψυχοθεραπεία» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Αντικειμενότροπες σχέσεις και ψυχοθεραπεία

Μετάφραση:
Μπάμπης Καραμπεΐδης

Στο εξώφυλλο: Max Ernst, «Nageur aveugle: Effets d' attouchement» (λεπτομέρεια)

Αντικειμενότροπες σχέσεις και ψυχοθεραπεία
  • ISBN: 978-960-03-2109-8
  • σελ. 376
  • 10 Μαΐου 1998
  • Εξαντλήθηκε

Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια θεμελιώδης παρουσίαση ενός κλάδου της ψυχαναλυτικής θεωρίας, της θεωρίας των αντικειμενότροπων σχέσεων ή «βρετανικής σχολής». Οι κατεξοχήν εκπρόσωποι αυτής της σχολής είναι οι Klein, Winnicott, Balint, Fairbairn, ωστόσο στο βιβλίο γίνεται αναφορά και στο έργο του Αμερικανού Kernberg. Το ρεύμα αυτό με την πάροδο του χρόνου έχει όλο και μεγαλύτερη απήχηση στον ψυχοθεραπευτικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα μια συνοπτική παρουσίασή του στα σουηδικά.

Στη θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις και στο πώς αυτές μεταλλάσσονται σε έναν εσωτερικό κόσμο αντικειμενότροπων σχέσεων. Το βιβλίο αναφέρεται σε τέτοιου είδους θέματα και ακόμα πραγματεύεται προβλήματα πρακτικής φύσης· για παράδειγμα, πώς μια μονομερής εξιδανίκευση της θεωρίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ψυχοθεραπεία. Στην παρουσίαση τονίζεται ιδιαίτερα η αλληλεπίδραση της σχέσης μεταξύ θεραπευτή-ασθενούς, μιας σχέσης που επί μακρόν είχε παραβλεφθεί στο πλαίσιο της παραδοσιακής ψυχανάλυσης.

Το βιβλίο απευθύνεται σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, νοσοκόμους και σε όσους ασχολούνται με την ψυχοθεραπεία ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης.

Βιογραφικά στοιχεία

Λούντβικ Ίγκρα

Ο Λούντβικ Ίγκρα είναι ψυχολόγος και ψυχαναλυτής, μέλος της Σουηδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (IPA), δάσκαλος και επόπτης ατόμων και ομάδων, με βάση την ιδεολογική οριοθέτηση που κάνει στο βιβλίο.