«Κοινωνιολογία της ενημέρωσης» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Κοινωνιολογία της ενημέρωσης

Ειδήσεις και πηγές ειδήσεων

Μετάφραση:
Κάτια Μεταξά

Κοινωνιολογία της ενημέρωσης
  • ISBN: 978-960-03-4514-8
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16957
  • σελ. 400
  • 18 Οκτωβρίου 2007
  • € 40,28

Περίληψη

Η κοινωνιολογία της ενημέρωσης παρουσιάζει μια νέα οπτική στην κοινωνιολογία των μέσων ενημέρωσης. Υποστηρίζει ότι οι ισχυροί μπορεί μεν να κυριαρχούν στη θεματολογία της ειδησεογραφίας, αλλά όλο και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια, οι λιγότερο πολιτικά ισχυρές ομάδες και οργανώσεις έχουν μάθει να χρησιμοποιούν πιο εξελιγμένες επικοινωνιακές στρατηγικές για να προσελκύσουν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και να περάσουν τα μηνύματά τους. Θα οδηγήσει αυτή η νέα κατάσταση σε έναν «εκδημοκρατισμό» της ενημέρωσης ή θα προτρέψει τους ισχυρούς να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στη διακίνηση των πληροφοριών στο δημόσιο χώρο;
Το βιβλίο αυτό προσφέρει στοιχεία για το πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας με παραδείγματα από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Βρετανία, προβαίνει σε μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση στις αναλύσεις για το ρόλο των πηγών των ειδήσεων, αξιολογεί τις θεωρητικές προσεγγίσεις που αναλύουν το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και παρέχει έναν πολύτιμο οδηγό όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι πηγές και οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί αλληλοδρούν.

Βιογραφικά στοιχεία

Πωλ Μάνινγκ

Ο Πωλ Μάνινγκ είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Winchester και διευθυντής του Τμήματος Μέσων Επικοινωνίας και Κινηματογραφικών Σπουδών, καθώς και Διευθυντής του Προγράμματος Δημοσιογραφίας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, στην κοινωνιολογία της δημοσιογραφίας και στη δημοφιλή κουλτούρα.