ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ | Εκδόσεις Καστανιώτη

Κατάλογος

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
Ο δημοσιογράφος και οι εξουσίες του

Ο δημοσιογράφος και οι εξουσίες του

Εισαγωγή στη δημοσιογραφία

Εισαγωγή στη δημοσιογραφία

  • ISBN: 978-960-03-4409-7
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16842
  • σελ. 336
  • 26 Ιανουαρίου 2009
  • € 37,10
  • ISBN: 978-960-03-3877-5
  • eudoxus logo Εύδοξος: 16757
  • σελ. 256
  • 14 Δεκεμβρίου 2004
  • € 23,32