ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ | Εκδόσεις Καστανιώτη

Κατάλογος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Ανάμεσα σε 4 οθόνες

Ανάμεσα σε 4 οθόνες

Η κοινωνία της ενημέρωσης

Η κοινωνία της ενημέρωσης

 • ISBN: 978-960-03-6717-1
 • σελ. 288
 • 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • € 21,20
 • ISBN: 978-960-03-5313-6
 • eudoxus logo Εύδοξος: 12672399
 • σελ. 280
 • 30 Μαΐου 2011
 • € 21,20
 
Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα

Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα

Επιχειρηματικές στρατηγικές στη βιομηχανία των Μέσων

Επιχειρηματικές στρατηγικές στη βιομηχανία των Μέσων

 • ISBN: 978-960-03-5151-4
 • eudoxus logo Εύδοξος: 12537644
 • σελ. 448
 • 31 Ιανουαρίου 2011
 • € 37,10
 • ISBN: 978-960-03-4712-8
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16778
 • σελ. 304
 • 6 Μαΐου 2008
 • € 21,20
 
Διαφήμιση και Επικοινωνία

Διαφήμιση και Επικοινωνία

Κοινωνιολογία της ενημέρωσης

Κοινωνιολογία της ενημέρωσης

 • ISBN: 978-960-03-4670-1
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16747
 • σελ. 800
 • 31 Μαρτίου 2008
 • € 53,00
 • ISBN: 978-960-03-4514-8
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16957
 • σελ. 400
 • 18 Οκτωβρίου 2007
 • € 40,28
 
Ιστορία και Τύπος

Ιστορία και Τύπος

Η τηλεόραση στον 21ο αιώνα

Η τηλεόραση στον 21ο αιώνα

 • ISBN: 978-960-03-4156-0
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16942
 • σελ. 256
 • 14 Απριλίου 2006
 • € 21,20
 • ISBN: 978-960-03-4114-0
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16939
 • σελ. 424
 • 8 Δεκεμβρίου 2005
 • € 37,10
 
Μέσα Επικοινωνίας και εξουσία

Μέσα Επικοινωνίας και εξουσία

Πολιτική και ΜΜΕ

Πολιτική και ΜΜΕ

 • ISBN: 978-960-03-3991-8
 • eudoxus logo Εύδοξος: 16967
 • σελ. 416
 • 12 Σεπτεμβρίου 2005
 • € 42,40
 • ISBN: 978-960-03-3867-6
 • eudoxus logo Εύδοξος: 17006
 • σελ. 192
 • 14 Δεκεμβρίου 2004
 • € 15,90