«Οδηγός για μικρούς ροβινσόνες - Στην εξοχή» | Εκδόσεις Καστανιώτη

Οδηγός για μικρούς ροβινσόνες - Στην εξοχή

Μετάφραση:
Σύλβια Κιούση

Εικονογράφηση:
Πατρίτσια Ντοναέρα

Οδηγός για μικρούς ροβινσόνες - Στην εξοχή
  • ISBN: 960-03-1775-5
  • σελ. 128
  • 15 Ιουνίου 1997
  • € 5,00

Περίληψη

Συμβουλές για να προετοιμάσεις τους περιπάτους σου

Πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα

Δραστηριότητες

Έξυπνες παρατηρήσεις

Συμβουλές για προστασία

Βιογραφικά στοιχεία

Συλβί Μπεζουέλ